Fiber

anslutningspaket med alternativ

FIBERANSLUTNING

Anslutningspaket

Visby Stadsnät erbjuder kompletta anslutningspaket inklusive all utrustning och installation. Ingen egen grävning, håltagning eller återställning av gräsmattor.

Fiberanslutning Villor

FIBERANSLUTNING VILLA FLEX: 19 900 KR


Framtidssäker lösning för behoven i Visby Innerstad

Villaanslutning utförd med 4 fibrer för upp till totalt 4 Gbit/s. Aktivering och utrustning för en fiber (1 Gbit/s) ingår i leveransen. Övriga fiber kan aktiveras efter behov, använd dem för det egna företaget eller uthyrningsrummen!

 

Fiberanslutning från 375 kr/månad!
En komplett fiberlösning kan kosta mindre än vad många betalar för bredband, TV och telefon idag.

Finansiera fiberanslutningen från 375 kr/månad genom vårt samarbete med Handelsbanken Finans och lägg till något av de förmånliga tjänstepaketen med TV/Bredband/Telefon.

 

Stort och flexibelt Tjänsteutbud
Visby Stadsnät är helt öppet och erbjuder ett mycket stort utbud av tjänster från alla ledande leverantörer inklusive Telia. Se sidan TJÄNSTER för detaljerad information.

 

Uthyrningslägenheter
Kontakta oss om ni har uthyrningslägenheter i villan. Vi har mycket förmånliga priser på separata anslutningar till lägenheter.

 

Frågor om Villapaketen?

Ring oss på 073-08 14 144 eller skicka epost till info@visbystadsnat.se

Antal installerade fibrer i gemensamt fiberuttag: 4
– Anslutna aktiva fibrer: 1
– Installerade fibrer för framtida expansion: 3

Senare aktivering av fiber 2-4 inklusive installation av utrustning: 3 900 kr/fiber

Ingen Nätavgift, bindningstid eller krav på abonnemang.

Tjänster
Tjänster beställs separat på qmarket.se

Visby Stadsnät erbjuder förmånlig finansiering av villaanslutningar på 1 till 5 år genom samarbete med Handelsbanken Finans. Ränta från 0%, se vår supportsida för fullständiga villkor.

Du kan välja att dela upp betalningen på 12, 24, 36 eller 60 månader. Men oavsett vilken löptid du väljer går det givetvis att amortera extra eller slutbetala lånet utan extra kostnad.

Du behöver inte betala någonting förrän fibern är installerad i ditt hem, först efter färdig installation skickar vi ut första fakturan.

Ansökan görs direkt på beställningsformuläret.

 

Exempel: 19 900 kr kredit

1 år: 1 658 kr/månad, 0% Ränta

5 år: 375 kr/månad, 4.95% Ränta

Gatuhus
Fiberkabeln kommer i de flesta fall in från gatan och fiberuttaget installeras i vanligen direkt innanför ytterväggen. Till fiberuttaget ansluts den tekniska utrustningen med en 1-10 m lång fiberoptisk patchkabel. Observera att det måste finnas ett eluttag där utrustningen skall placeras. Håltagning och installation sker i samråd med fastighetsägaren.

Gårdshus
I de fall där det behöver schaktas på tomtmark står Visby Stadsnät för arkeologiskt tillstånd och återställning av gräsytor genom grässådd. Hårda ytor (asfalt, stenläggningar, etc) återställs av fastighetsägaren.

Kulturhus, Ledningar, mm
Fastighetsägaren står för eventuella tillstånd för installation i kulturmärkta hus och byggnadsminnen samt markering av ledningar på fastigheten.

Löpande Information
Information om projektets framskridande lämnas på hemsidan visbystadsnat.se och om möjligt via SMS och epost till berörda fastighetsägare.

FIBERANSLUTNING VILLA MAX: 27 900 KR

 

För den Stora Villan
Villaanslutning utförd med 12 fibrer för totalt upp till 12 Gbit/s
Aktivering och utrustning för fyra fibrer  (4 x 1 Gb/s) ingår i leveransen.

Villa Max är lämplig när man behöver flera extra och separata anslutningar för exempelvis uthyrningsrum eller det egna hembaserade företaget. Notera att varje anslutning behöver ett eget tjänsteabonnemang under de tider de används.

 

Kapacitet för tillväxt
Med 12 fibrer finns inga gränser för det egna företaget. Videoproduktion i källaren eller direktsända events i trädgården under Almedalsveckan, det finns kapacitet för allt!

 

Stort och flexibelt Tjänsteutbud
Visby Stadsnät är helt öppet och erbjuder ett mycket stort utbud av tjänster från alla ledande leverantörer inklusive Telia. Se sidan TJÄNSTER för detaljerad information.

Frågor om Villapaketen?

Ring oss på 073-08 14 144 eller skicka epost till info@visbystadsnat.se

Antal installerade fibrer i gemensamt fiberuttag: 4
– Anslutna aktiva fibrer: 4
– Installerade fibrer för framtida expansion: 8

Ingen Nätavgift, bindningstid eller krav på abonnemang.

Tjänster
Tjänster beställs separat på qmarket.se

Visby Stadsnät erbjuder förmånlig finansiering av villaanslutningar på 1 till 5 år genom samarbete med Handelsbanken Finans. Ränta från 0%, se vår supportsida för fullständiga villkor.

Du kan välja att dela upp betalningen på 12, 24, 36 eller 60 månader. Men oavsett vilken löptid du väljer går det givetvis att amortera extra eller slutbetala lånet utan extra kostnad.

Du behöver inte betala någonting förrän fibern är installerad i ditt hem, först efter färdig installation skickar vi ut första fakturan.

Ansökan görs direkt på beställningsformuläret.

 

Exempel: 27 900 kr kredit

1 år: 2 325 kr/månad, 0% Ränta

5 år: 526 kr/månad, 4.95% Ränta

Gatuhus
Fiberkabeln kommer i de flesta fall in från gatan och fiberuttaget installeras i vanligen direkt innanför ytterväggen. Till fiberuttaget ansluts den tekniska utrustningen med en 1-10 m lång fiberoptisk patchkabel. Observera att det måste finnas ett eluttag där utrustningen skall placeras. Håltagning och installation sker i samråd med fastighetsägaren.

Gårdshus
I de fall där det behöver schaktas på tomtmark står Visby Stadsnät för arkeologiskt tillstånd och återställning av gräsytor genom grässådd. Hårda ytor (asfalt, stenläggningar, etc) återställs av fastighetsägaren.

Kulturhus, Ledningar, mm
Fastighetsägaren står för eventuella tillstånd för installation i kulturmärkta hus och byggnadsminnen samt markering av ledningar på fastigheten.

Löpande Information
Information om projektets framskridande lämnas på hemsidan visbystadsnat.se och om möjligt via SMS och epost till berörda fastighetsägare.

Fiberanslutning Gårdshus

TILLÄGG TILL VILLAPAKET FLEX/MAX 9 900 KR

 

Egen Fiberanslutning till hyresgästerna
Det finns många fördelar med att låta hyresgäster ha en egen fiberanslutning. De boende kan själva välja och betala för de tjänster som önskas och alla de risker som är förknippade med att dela sin privata anslutning elimineras effektivt.

Fiberanslutningen utförs med 4 fibrer för totalt 4 Gbit/s i gemensamt fiberuttag i varje gårdshus eller uthyrningslägenhet.

Aktivering och utrustning för en fiber (1 Gbit/s) ingår. Övriga fiber kan aktiveras efter behov. Ingen nät eller abonnemangskostnad för aktiverade fibrer som inte används.

 

Frågor om Extra Anslutningar?

Ring oss på 073-08 14 144 eller skicka epost till info@visbystadsnat.se

Antal installerade fibrer i gemensamt fiberuttag: 4
– Anslutna aktiva fibrer: 1
– Installerade fibrer för framtida expansion: 3

Senare aktivering av fiber 2-4 inklusive installation av utrustning: 3 900 kr/fiber

Ingen Nätavgift, bindningstid eller krav på abonnemang.

Tjänster
Tjänster beställs separat på qmarket.se

Visby Stadsnät erbjuder förmånlig finansiering av villaanslutningar på 1 till 5 år genom samarbete med Handelsbanken Finans. Ränta från 0%, se vår supportsida för fullständiga villkor.

Du kan välja att dela upp betalningen på 12, 24, 36 eller 60 månader. Men oavsett vilken löptid du väljer går det givetvis att amortera extra eller slutbetala lånet utan extra kostnad.

Du behöver inte betala någonting förrän fibern är installerad i ditt hem, först efter färdig installation skickar vi ut första fakturan.

Ansökan görs direkt på beställningsformuläret.

 

Exempel: 29 800 kr kredit

1 år: 2 483 kr/månad, 0% Ränta

5 år: 562 kr/månad, 4.95% Ränta

Gatuhus
Fiberkabeln kommer i de flesta fall in från gatan och utrustningen installeras i de vanligen direkt innanför ytterväggen. Håltagning och installation sker i samråd med fastighetsägaren.

Gårdshus
I de fall där det behöver schaktas på tomtmark står Visby Stadsnät för arkeologiskt tillstånd och återställning av gräsytor genom grässådd. Hårda ytor (asfalt, stenläggningar, etc) återställs av fastighetsägaren.

Kulturhus, Ledningar, mm
Fastighetsägaren står för eventuella tillstånd för installation i kulturmärkta hus och byggnadsminnen samt markering av ledningar på fastigheten.

Löpande Information
Information om projektets framskridande lämnas på hemsidan visbystadsnat.se och om möjligt via SMS och epost till berörda fastighetsägare.

BRF, Kommersiella Fastigheter och Samfälligheter

Begär offert!

 

En Modern Fastighetsanslutning
Fastighetssanslutning utförs idag med 1 Gbit/s fiber hela vägen in i varje lägenhet. Det finns dämed inte längre något behov för separata och underhållsskrävande fastighetsnät för telefon, TV och bredband.

Äldre fiberlösningar är ofta begränsade till 100 Mbit/s och dessa kommer inom en mycket snar framtid att få problem med att klara strömmande video i dagens 4k- och morgondagens 8k-format som annonserats till Vinter-OS 2018.

Ett 100-Mbit abonnemang vanligen är 2-4 gånger snabbare vid normala överföringar om fibern klarar 1 Gbit/s, detta beror på en långsam 100-Mbit kundfiber ger upphov till trafikstockningar i de centrala switcharna.

Med fyra Gigabit fibrer per lägenhet eller lokal erbjuder Visby Stadsnät en framtidssäker lösning för alla typer av fastigheter.

 

Öppet Nät
Visby Stadsnät är helt öppet och erbjuder ett mycket stort utbud där varje boende själv kan välja de tjänster de önskar. Den som inte önskar använda tjänsterna betalar givetvis inget.


Telia Tjänstepaket
Genom avtal med Telia erbjuder Visby Stadsnät ett flexibelt och kraftigt rabatterat tjänstepaket för flerfamiljshus. Avtalet existerar parallelt med utbudet i det öppna nätet och det går att ansluta ett valfritt antal lägenheter.
För mer om tjänsteutbudet se sidan TJÄNSTER

 

Byt Fiberleverantör – Från Noll kr!
Fastigheter med existerande äldre fibersanslutning kan anslutas till Visby Stadsnät och ta del av vår höga hastighet och stora tjänsteutbud på mycket förmånliga villkor.

Jämför Visby Stadsnät med er existerande lösning och kontakta oss för en förutsättningslös diskussion!

 

Mer Information och personlig konsultation

Ladda ner Informationsblad för BRF och Hyresfastigheter

Ring oss gärna på 073-08 14 144 för en personlig konsultation eller skicka epost till info@visbystadsnat.se

Anslutning av huvudbyggnad
Anslutning av ytterligare byggnader på samma fastighet
Per lägenhet eller lokal: Antal installerade fibrer i gemensamt fiberuttag: 4
– Anslutna aktiva fibrer: 1
– Anslutna inaktiva fibrer för framtida expansion: 3

Tjänster
Öppet nät med tjänster via qmarket.se
och/eller
Telia kollektivt paket med TV/Internet/Telefon

Fastighetsanslutning

Bostadsrätter och Kommersiella Fastigheter

 

Fiberanslutning till gör er fastighet attraktiv
Attrahera köpare och hyresgäster med ett avancerat fibernät.

Fiberanslutning är idag ett absolut krav för de flesta, med Visby Stadsnät finns det kapacitet för dagens och morgondagens behov. Ingen annan leverantör kan matcha Stadsnätets utbud och kapacitet.

 

Fiber Hela Vägen
Visby Stadsnät byggs enligt FTTH-principen (Fiber To The Home) vilket betyder att fiber dras in i varje lägenhet och lokal för högsta möjliga kapacitet och driftsäkerhet.

 

Enkel och Trygg Drift

Med fiber ända in i lägenheterna behövs inget teknikutrymme i fastigheten och inte heller något privat fastighetsnät att underhålla. All teknisk utrustning placeras centralt och driften sköts av kommunikationsoperatören Zitius i TeliaSonera-gruppen.

 

Framtidssäkert

De senaste riktlinjerna från Telia/Skanova föreskriver minst två fibrer per lägenhet för att underlätta framtida utbyggnad när behoven ökar. Visby Stadsnät drar in inte mindre än fyra fibrer för att säkerställa tillräcklig kapacitet för framtida tjänster.

 

Företag
Lokaler som är avsedda för företag får alltid minst 12 fibrer indragna varav fyra är inkopplade och åtta hålls i reserv.

 

Uppgradering av befintlig fiberanslutning

Visby Stadsnät erbjuder uppgradering av ert befintliga fibernät på mycket förmånliga villkor. Vid byte till Stadsnätet uppgraderar vi all utrustning gratis till Gigabit-kapacitet och ombesörjer inkopplingen till nätet.

Låt era medlemmar och hyresgäster ta del av Visby Stadsnäts stora utbud och låga priser!

Företag

FIBERANSLUTNING FLEX12 FÖRETAG: 19 920 kr ex moms

 

Det moderna företagets behov
Dagens IT-lösningar ställer helt nya krav på kapacitet. Molntjänster, Playtjänster för TV, Företagsservrar och Virtuella Arbetsplatser.


Obegränsad Kapacitet för tillväxt

Företagsanslutning utförs med 12 indragna fibrer varav fyra är anslutna till fibernätet och åtta för framtida utbyggnad.

Aktivering och utrustning för en (1) fiber ingår i leveransen. Övriga fiber kan aktiveras efterhand som behoven ökar.


Driftsäkerhet
Visby Stadsnät driftas av TeliaSonera-koncernen genom kommunikationsoperatören Zitius med fjärrövervakning dygnet runt och reservkraft bestående såväl batterier som dieselgeneratorer.


Tillgång till professionella tjänster

Stadsnätet kan erbjuda allt från svartfiber inom och utom Visby till anslutning till olika professionella tjänster såsom Telia ProLane.

 

Beställning och mer Information

Ring oss på 073-08 14 144 eller skicka epost till info@visbystadsnat.se

Antal installerade fibrer i gemensamt fiberuttag: 4
– Anslutna aktiva fibrer: 1
– Anslutna fibrer för framtida expansion: 3
– Antal ytterligare indragna reservfibrer: 8
Premiuminstallation med UPS. Ett års fri Premiumsupport

Senare aktivering av anslutna inaktiva fibrer (fiber 2-4): 3 900 kr
Senare anslutning av reservfibrer (fiber 5-12): Offert

Ingen nätavgift, bindningstid eller krav på abonnemang. Tjänster beställs separat på qmarket.se

Installationen avser fiberuttag i teknikrum eller liknande. Finns speciella önskemål såsom installation i flera utrymmen, ODF eller liknande offereras detta separat.