Telia i VISBY Stadsnät

Hej!

Vi får en del frågor om varför Telia inte syns till i tjänsteportalen Zmarket (tidigare Qmarket). Anledningen till detta är att dom behöver göra en omkonfigurering av sitt distributionsnät för att kunna leverera fibertjänster i Visby.

Det hela väntas bli klart senare i veckan, så håll ut tills dess alla ni som gärna vill ha Telia.

 

//Benkt Linnander, Projektledare

 

Installationer pågår!

Hej!

Våra installationsteam är i full gång med installationer i fastigheterna i den södra delen av Innerstaden och vi arbetar oss norrut. Klinten och S:t Nicolai och övriga områden där vi redan schaktat ligger på tur under mars månad. Schakten till de fastigheter som vi inte hann gräva till i höstas beräknas som tidigare meddelat komma igång i slutet av mars.

Bokning av fastighetsinstallationer sker genom att vi ringer upp ca två veckor i förväg för att bestämma datum och tid. Installationen tar sedan normalt ca 1 timme.

Våra tekniker aktiverar anslutningarna direkt i samband med installationerna och inom ca 24 timmar går det att beställa tjänster via vår tjänsteportal zmarket (tidigare qmarket).

 

 

//Benkt Linnander, Projektledare

 

 

 

 

God Helg!

Hej!

Nu tar vi helgpaus i byggandet av VISBY Stadsnät. Schakten är klar till ca 80% och vi jobbar för fullt med inkopplingar runt Södertorg.

Inkopplingsarbetet kommer att återupptas den 9 januari och då runt Södra Murgatan/Adelsgatan/Bredgatan för att sedan fortsätta norrut upp mot Klinten med gator och gränder runt Nygatan.

Schakten blev som många märkt avbruten när snön kom och omöjliggjorde såväl trafikplanering som stensättning. Planen är att återuppta grävandet i de västligaste delarna av Innerstaden i början av mars. Håll tummarna för en kort och grön vinter utan tjäle!!

Nätet beräknas vara helt färdigbyggt innan sommaren.

 

God Jul och Gott Nytt År från oss på VISBY Stadsnät!

 

//Benkt Linnander, Projektledare

 

Skanova köper VISBY Stadsnät

Hej!

Vi har nöjet att meddela att TeliaSonera Skanova Access AB har förvärvat VISBY Stadsnät.

Skanova äger och underhåller hela Telias fiber- och kopparnät, och genom affären får VISBY Stadsnät en stark organisation som tryggar drift och underhåll för våra abonnenter.

Rent praktiskt innebär affären inte någon förändring. Fiberx kommer att bygga nätet färdigt och Zitius kommer precis som tidigare planerat att agera som kommunikationsoperatör via tjänsteportalen Qmarket.

Vi påbörjar inkopplingen av de första kunderna de närmsta dagarna, först på tur står området runt Södertorg, och därefter kommer vi att arbeta oss norrut, i första hand ovanför klintkanten.

 

//Benkt Linnander, Projektledare

Återstart!

Hej!

Måndagen den 5 september planerar vi att återuppta arbetet med fibreringen av Visby Innerstad.

Arbetet kommer att ske på fyra fronter med arbetslag i följande områden under september månad:

S Murgatan – Södertull – Skepparegatan
Kinbergs Plats
Nygatan

I slutet av september och under hela oktober fortsätter vi med följande områden

S:t Nicolai
Donners Plats
Strandgatan

Boende i respektive område kommer att få information ett par veckor innan det är dags för installation.

 

//Benkt Linnander, Projektledare

Avstängning av Hästgatan!

Hej!

I morgon, den 25 maj, planerar vi att stänga av Hästgatan mellan Smittens Backe och Österport. Avstängningen påverkar även trafiken på Södra Murgatan, Tunnbindaregatan, Smittens Backe och Nygatan.

Vi hoppas kunna häva avstängningarna inom ett par dagar, dock senast den 31/5.

Ring 073-726 92 00 om ni har frågor.

 

//Benkt Linnander, Projektledare

 

TA-Plan: Boman Restauering AB

 

 

Byggstart!

Hej!

Nu börjar vi äntligen bygga VISBY Stadsnät!

 

Etapp 1 kommer att omfatta områdena

Södra Murgatan
(Fastigheter mellan Ringmuren och Adelsgatan söder om Hästgatan)

Södertull
(Södertorg, Visborgsgatan, Skeppargatan, Slottsterassen, Slottsbacken, mfl)

Kinbergs Plats
(Bredgatan/Vårdklockegatan till Adelsgatan och intilliggande gränder)

 

Byggnationen startar vid Österport och går sedan mot söder och väster. Information till berörda fastighetsägare kommer inom kort via epost/SMS och även här på vår hemsida.

Inom ett par dagar kommer ledningsanvisningen (markering av befintliga ledningar) att påbörjas. Därefter startar schaktarbetena vilka kommer att utföras för hand, dvs vi kommer inte att använda tunga maskiner.

Vi gärna emot synpunkter på de förestående arbetena från berörda parter. Ring mej på 073-08 14 144!

 

//Benkt Linnander, Projektledare

 

Viktigt om Byggnadsminnen!

Hej! 

Nu börjar det dra ihop sig till grävstart! De första installationerna kommer att göras redan i början av maj och sedan fortsätter vi i högt tempo tills dess hela innerstaden har fått fiber. 

För att arbetet ska kunna gå som planerat är det viktigt att ni som äger ett byggnadsminne har tillstånd från Länsstyrelsen att göra ingrepp i ert hus.

De som var med på VISBY Centrums informationsträff på Donnerska huset i slutet av mars träffade Cecilia från Boman Restaurering AB, som kan hjälpa till med ansökan och framtagning av de handlingar som behövs. Cecilia har i samarbete med Länsstyrelsen tagit fram ett förenklat förfarande som gör hela processen smidig och framförallt snabb. 

Kontakta Cecilia på cecilia@bomanrestaurering.se eller 0705-25 75 77 för mer information. 

//Benkt Linnander, Projektledare

Must Carry!

Hej!

Det är ju inte så ofta man blir glad över att utsättas för Statliga Regleringar, men det är med glädje vi konstaterar att VISBY Stadnät är nu så stort att vi måste tillhandahålla Sveriges Televisions kanaler till alla hyreshus och BRFer.

Detta kallas i engelskspråkiga länder för Must Carry, och i Sverige för Vidaresändningsplikt.

Detta betyder att Bostadsrättsföreningar och Hyreshus i Visby Innerstad nu kan få leverans av SVTs basutbud till ett synnerligen lågt pris via VISBY Stadsnät.

Det förligger med andra ord inte längre något behov att behålla föråldrade kabel-TV system eller underhållskrävande centralantenner efter installation av vårt moderna fibernät.

Ring oss på 073-08 14 144 för mer detaljer runt detta!

 

//Benkt Linnander, Projektledare

 

 

 

 

 

Snart Byggstart!

Hej!

Vårsolen har börjat värma den frusna marken och därmed börjar vi närma oss byggstarten. Nätplaneringen pågår för fullt och det är en rolig uppgift eftersom intresset är så stort.

Funderar ni på fiber är vi glada om beställningen kommer in så snart som möjligt, fastigheter som inte finns med i planeringen när arbetet börjar kan bli besvärliga, dvs tyvärr dyra, att efteransluta.

På grund av de stora intresset kommer vi eventuellt att bygga i flera områden samtidigt, mer om detta snart!

 

// Benkt Linnander, Projektledare