Skanova köper VISBY Stadsnät

Hej!

Vi har nöjet att meddela att TeliaSonera Skanova Access AB har förvärvat VISBY Stadsnät.

Skanova äger och underhåller hela Telias fiber- och kopparnät, och genom affären får VISBY Stadsnät en stark organisation som tryggar drift och underhåll för våra abonnenter.

Rent praktiskt innebär affären inte någon förändring. Fiberx kommer att bygga nätet färdigt och Zitius kommer precis som tidigare planerat att agera som kommunikationsoperatör via tjänsteportalen Qmarket.

Vi påbörjar inkopplingen av de första kunderna de närmsta dagarna, först på tur står området runt Södertorg, och därefter kommer vi att arbeta oss norrut, i första hand ovanför klintkanten.

 

//Benkt Linnander, Projektledare

Återstart!

Hej!

Måndagen den 5 september planerar vi att återuppta arbetet med fibreringen av Visby Innerstad.

Arbetet kommer att ske på fyra fronter med arbetslag i följande områden under september månad:

S Murgatan – Södertull – Skepparegatan
Kinbergs Plats
Nygatan

I slutet av september och under hela oktober fortsätter vi med följande områden

S:t Nicolai
Donners Plats
Strandgatan

Boende i respektive område kommer att få information ett par veckor innan det är dags för installation.

 

//Benkt Linnander, Projektledare

Avstängning av Hästgatan!

Hej!

I morgon, den 25 maj, planerar vi att stänga av Hästgatan mellan Smittens Backe och Österport. Avstängningen påverkar även trafiken på Södra Murgatan, Tunnbindaregatan, Smittens Backe och Nygatan.

Vi hoppas kunna häva avstängningarna inom ett par dagar, dock senast den 31/5.

Ring 073-726 92 00 om ni har frågor.

 

//Benkt Linnander, Projektledare

 

TA-Plan: Boman Restauering AB

 

 

Byggstart!

Hej!

Nu börjar vi äntligen bygga VISBY Stadsnät!

 

Etapp 1 kommer att omfatta områdena

Södra Murgatan
(Fastigheter mellan Ringmuren och Adelsgatan söder om Hästgatan)

Södertull
(Södertorg, Visborgsgatan, Skeppargatan, Slottsterassen, Slottsbacken, mfl)

Kinbergs Plats
(Bredgatan/Vårdklockegatan till Adelsgatan och intilliggande gränder)

 

Byggnationen startar vid Österport och går sedan mot söder och väster. Information till berörda fastighetsägare kommer inom kort via epost/SMS och även här på vår hemsida.

Inom ett par dagar kommer ledningsanvisningen (markering av befintliga ledningar) att påbörjas. Därefter startar schaktarbetena vilka kommer att utföras för hand, dvs vi kommer inte att använda tunga maskiner.

Vi gärna emot synpunkter på de förestående arbetena från berörda parter. Ring mej på 073-08 14 144!

 

//Benkt Linnander, Projektledare

 

Viktigt om Byggnadsminnen!

Hej! 

Nu börjar det dra ihop sig till grävstart! De första installationerna kommer att göras redan i början av maj och sedan fortsätter vi i högt tempo tills dess hela innerstaden har fått fiber. 

För att arbetet ska kunna gå som planerat är det viktigt att ni som äger ett byggnadsminne har tillstånd från Länsstyrelsen att göra ingrepp i ert hus.

De som var med på VISBY Centrums informationsträff på Donnerska huset i slutet av mars träffade Cecilia från Boman Restaurering AB, som kan hjälpa till med ansökan och framtagning av de handlingar som behövs. Cecilia har i samarbete med Länsstyrelsen tagit fram ett förenklat förfarande som gör hela processen smidig och framförallt snabb. 

Kontakta Cecilia på cecilia@bomanrestaurering.se eller 0705-25 75 77 för mer information. 

//Benkt Linnander, Projektledare

Must Carry!

Hej!

Det är ju inte så ofta man blir glad över att utsättas för Statliga Regleringar, men det är med glädje vi konstaterar att VISBY Stadnät är nu så stort att vi måste tillhandahålla Sveriges Televisions kanaler till alla hyreshus och BRFer.

Detta kallas i engelskspråkiga länder för Must Carry, och i Sverige för Vidaresändningsplikt.

Detta betyder att Bostadsrättsföreningar och Hyreshus i Visby Innerstad nu kan få leverans av SVTs basutbud till ett synnerligen lågt pris via VISBY Stadsnät.

Det förligger med andra ord inte längre något behov att behålla föråldrade kabel-TV system eller underhållskrävande centralantenner efter installation av vårt moderna fibernät.

Ring oss på 073-08 14 144 för mer detaljer runt detta!

 

//Benkt Linnander, Projektledare

 

 

 

 

 

Snart Byggstart!

Hej!

Vårsolen har börjat värma den frusna marken och därmed börjar vi närma oss byggstarten. Nätplaneringen pågår för fullt och det är en rolig uppgift eftersom intresset är så stort.

Funderar ni på fiber är vi glada om beställningen kommer in så snart som möjligt, fastigheter som inte finns med i planeringen när arbetet börjar kan bli besvärliga, dvs tyvärr dyra, att efteransluta.

På grund av de stora intresset kommer vi eventuellt att bygga i flera områden samtidigt, mer om detta snart!

 

// Benkt Linnander, Projektledare

 

 

Service!

Hej!

En vanlig fråga är vem som sköter servicen i ett öppet nät som VISBY Stadsnät, det finns ju vanligen flera olika aktörer inblandade, tjänsteleverantörerna (Telia, Bahnhof, mfl), kommunikationsoperatören (Zitius) och så Stadsnätet.

Så vem ringer man när det inte fungerar?! ?

Det enkla svaret är att man alltid tar kontakt med den leverantör som man beställt tjänsterna från. Skulle problemet ligga hos kommunikationsoperatören eller i nätet så ser tjänsteleverantören till att det blir fixat. Allt detta är reglerat i avtal mellan de olika aktörerna och det finns ingen risk att man som användare hamnar mellan några stolar.

Som användare i VISBY Stadsnät behöver man alltså aldrig fundera på vart man skall vända sig för att lösa ett problem!

 

Kontakta alltid din tjänsteleverantör så löser sig allt snabbt!

 

//Benkt Linnander, Projektledare

 

 

När 100 Mbit/s blir 350 Mbit/s

Hej!

Den här gången blir det både långt och lite nördigt här i bloggen medan vi väntar på att tjälen ska gå ur marken. 🙂

Vi börjar med att testa ett 100 Mbit/s abonnemang på vår 1 000 Mbit/s fiber här på Visby Stadsnäts kontor mot Bredbandskollen.

Det är ett test som tar ca 10 sekunder att genomföra, och i början av mätningen händer det!

 

344

Ja, ni ser rätt! Så snabbt kan det gå under de första sekunderna med ett vanligt 100 Mbit/s abonnemang om man har ett 1 000-Mbit nät.

Efter 5 sekunder eller så börjar vår leverantör (Telia) strypa flödet (vi har ju bara beställt 100 Mbit/s!) och mätningen landar på 125 Mbit/s. Mäter vi igen så händer samma sak, varje gång vi laddar ner något går det med uppemot 350 Mbit/s de första sekunderna.

I praktiken blir upplevelsen att alla sidor laddas mycket snabbare jämfört med samma abonnemang på ett 100 Mbit nät där man i bästa fall kan komma upp i ca 95 Mbit/s.

 

För att testa vad detta betyder i praktiken laddade vi hem några olika hemsidor via 100-Mbit abonnemang i två av Telias nät här på Gotland. Allt gjordes upprepade gånger, samtidigt, och mitt i natten:

 

Abonnemang: Telia 100 Mbit/s

gotland.se
100 Mbit nät: 1.47 sekunder
1000 Mbit nät: 1.06 sekunder

pts.se
100 Mbit nät: 0.46 sekunder
1000 Mbit nät: 0.27 sekunder

svt.se
100 Mbit nät: 1.26 sekunder
1000 Mbit nät: 0.91 sekunder

bredbandskollen.se
100 Mbit nät: 1.14 sekunder
1000 Mbit nät: 0.80 sekunder

 

Vid praktiskt användning är alltså samma 100-Mbit abonnemang hela 40-70% snabbare i ett nät som är byggt för 1000 Mbit/s! Resultaten kan givetvis variera, men principen förblir den samma.

Även vid stora nedladdningar av tunga filer blir det problem när kundfibern bara klarar 100 Mbit/s. Detta beror paradoxalt nog på att det anslutningarna till utrustningen i telestationen är extremt snabba, vanligen 10 000 Mbit/s.

Det blir lite som att försöka leda in en tsunami i en bäck när data som kommer farande med uppemot 10 000 Mbit/s möter en kundanslutning på 100 Mbit/s. Kundanslutningen klarar inte att ta emot allt, varpå data spills och man måste begära omsändning. Spillet och de upprepade omsändningar de ger upphov till gör givetvis att överföringen går betydligt långsammare än det 100 Mbit/s som man betalat för.

Med en fiber som klarar 1000 Mbit/s blir det däremot helt annorlunda även med ett 100-Mbit abonnemang. Data kommer snabbt vidare (som vi såg i testet ovan) och mycket lite eller inget data spills.

 

Ett 100-Mbit/s fibernät är med andra ord inte mycket att satsa på idag, och det är därför VISBY Stadsnät givetvis byggs med kapacitet att klara 1 000 Mbit/s.

 

Om nu bara våren kunde komma med samma hastighet..

 

//Benkt Linnander, Projektledare

 

 

 

 

 

 

Återställning av gatstenen

Hej!

Vi får många frågor som rör återställande av gatstenen, det brukar ju inte se så roligt ut i Innerstaden i samband med schaktarbeten.

För att gatorna skall bli återställda på ett korrekt sätt kommer Region Gotland att sköta stenläggningen på Stadsnätets bekostnad. Planen är att inte göra några tillfälliga asfalteringar utan att återställa allt så snart fiberkablarna är på plats i marken.

I samband med arbetena kommer det att bli en del tillfälliga gatuavstängingar, men vi kommer att göra allt för att minimera störningar i trafiken i samråd med berörda myndigheter.

 

//Benkt Linnander, Projektledare