Utbyggnad

tidplan, områden, deadlines, utbyggnadstakt mm

UTBYGGNAD

Plan för Fiberutbyggnaden

Information
Löpande information om allt som rör projektet lämnas i första hand på denna sida. Det går givetvis även bra att ringa Projektledare Benkt Linnander 073-08 14 144 eller skicka email med frågor till info@visbystadsnat.se så svarar vi direkt.

 

Tidplan
Arbetet pågår och beräknas vara helt klart under tidig höst 2017.

 

Beställningar

Beställ gärna via vår fibersida, men har ni frågor eller vill diskutera något så gör vi gärna ett personligt besök. Under alla omständigheter kommer alla att bli personligt kontaktade i god tid innan det är dags att ansluta fastigheten.

Ladda gärna ner vår folder ”Information om VISBY Stadsnät som också innehåller intresseanmälan och beställningsformulär.

 

Deadlines
Schakten är nu (juni 2017) i princip avslutad och det går inte längre att garantera anslutning. Kontakta oss om ni är intresserad av efteranslutning.

OMRÅDESINDELNING VISBY INNERSTAD

OmrVisbyInnerstad

För att underlätta informationen om fiberutbyggnaden har Innerstaden delats in i sju områden. Information om vad som händer i varje område lämnas nedan.

Klicka på länken Senaste Nytt under som finns under varje område för att komma direkt till all information om området som publicerats i projektbloggen.

 

Notera att områdesgränserna är ungefärliga, avvikelser kan förekomma.

Klicka på kartan för en större version vilken öppnas i en separat flik.

Områden

Södertull

Södertorg – Slottsterassen

Alla fastigheter är inkopplade.

Senaste Nytt


Donners Plats
Hamnen – St Hansgatan – Hästgatan

Inkopplingarna börjar i juni 2017.

Senaste Nytt


Kinbergs Plats
Bredgatan – Vårdklockegatan – Adelsgatan

Så gott som alla fastigheter är klara.

Senaste Nytt


Strandgatan
Hästgatan – Ryska Gränd – Biskopsgatan – Botaniska Trädgården

Fastighetsinstallationer pågår.

Senaste Nytt


St Nicolai
Tranhusgatan – N Kyrkogatan – Silverhättan

Fastighetsinstallationer pågår.

Senaste Nytt


S Murgatan
Adelsgatan – Södra Murgatan

Installationerna i så gott som samtliga fastigheter är klara.

Senaste Nytt


Nygatan
Norra Murgatan – Ö Tullgränd – Nygatan

Installationerna i så gott som samtliga fastigheter är klara.

Senaste Nytt