Viktigt om Byggnadsminnen!

Hej! 

Nu börjar det dra ihop sig till grävstart! De första installationerna kommer att göras redan i början av maj och sedan fortsätter vi i högt tempo tills dess hela innerstaden har fått fiber. 

För att arbetet ska kunna gå som planerat är det viktigt att ni som äger ett byggnadsminne har tillstånd från Länsstyrelsen att göra ingrepp i ert hus.

De som var med på VISBY Centrums informationsträff på Donnerska huset i slutet av mars träffade Cecilia från Boman Restaurering AB, som kan hjälpa till med ansökan och framtagning av de handlingar som behövs. Cecilia har i samarbete med Länsstyrelsen tagit fram ett förenklat förfarande som gör hela processen smidig och framförallt snabb. 

Kontakta Cecilia på cecilia@bomanrestaurering.se eller 0705-25 75 77 för mer information. 

//Benkt Linnander, Projektledare

Must Carry!

Hej!

Det är ju inte så ofta man blir glad över att utsättas för Statliga Regleringar, men det är med glädje vi konstaterar att VISBY Stadnät är nu så stort att vi måste tillhandahålla Sveriges Televisions kanaler till alla hyreshus och BRFer.

Detta kallas i engelskspråkiga länder för Must Carry, och i Sverige för Vidaresändningsplikt.

Detta betyder att Bostadsrättsföreningar och Hyreshus i Visby Innerstad nu kan få leverans av SVTs basutbud till ett synnerligen lågt pris via VISBY Stadsnät.

Det förligger med andra ord inte längre något behov att behålla föråldrade kabel-TV system eller underhållskrävande centralantenner efter installation av vårt moderna fibernät.

Ring oss på 073-08 14 144 för mer detaljer runt detta!

 

//Benkt Linnander, Projektledare