Återställning av gatstenen

Hej!

Vi får många frågor som rör återställande av gatstenen, det brukar ju inte se så roligt ut i Innerstaden i samband med schaktarbeten.

För att gatorna skall bli återställda på ett korrekt sätt kommer Region Gotland att sköta stenläggningen på Stadsnätets bekostnad. Planen är att inte göra några tillfälliga asfalteringar utan att återställa allt så snart fiberkablarna är på plats i marken.

I samband med arbetena kommer det att bli en del tillfälliga gatuavstängingar, men vi kommer att göra allt för att minimera störningar i trafiken i samråd med berörda myndigheter.

 

//Benkt Linnander, Projektledare