Byggnadsminne

fiberanslutning i en byggnadsminnesförklarad fastighet

BYGGNADSMINNE

FIBERANSLUTNING VS. BYGGNADSMINNE

Byggnadsminne?
Många byggnader i Visby Innerstad utgör en värdefull del av vårt kulturarv och är därför skyddade. På den här sidan kan du se om ditt hus är ett sådant byggnadsminne. Ligger ditt hus på Klinten kan det vara lite komplicerat att ta reda på om huset är skyddat. Mejla oss, så svarar vi på alla dina frågor! Om du redan vet att ditt hus är byggnadsminnesskyddad är det viktigt att du meddelar oss detta.

Tillståndsprocess
Att bo i ett byggnadsminne innebär inte ett hinder för att dra in fiber, men det kräver lite speciell hantering. Innan installationen utförs måste man ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Ansökan skall innehålla en beskrivning av den tänka håltagningen och dragningen samt redovisa de antikvariska konsekvenserna av dessa. Beskrivningen skickas tillsammans med en ansökningsblankett.

Med utgångspunkt i detta fattar Länsstyrelsen ett tillstånd till ändring av byggnadsminne. När åtgärden är utförd skall den slutbesiktigas av en byggnadsantikvarie och det protokollet skall skickas in till Länsstyrelsen.

Förmånligt erbjudande!
För att underlätta för fastighetsägarna i Visby innerstad samarbetar VISBY Stadsnät med det antikvariska företaget Boman Restaurering AB.

Tillsammans har vi tagit fram ett förmånligt pris på 2 495 kr (inkl moms) vilket innebär att VISBY Stadsnät och Boman Restaurering AB ordnar alla handlingar åt er.

Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt!

BOMAN RESTAURERING AB
Cecilia Boman
0705 – 25 75 77
cecilia@bomanrestaurering.se