Byggstart!

Hej!

Nu börjar vi äntligen bygga VISBY Stadsnät!

 

Etapp 1 kommer att omfatta områdena

Södra Murgatan
(Fastigheter mellan Ringmuren och Adelsgatan söder om Hästgatan)

Södertull
(Södertorg, Visborgsgatan, Skeppargatan, Slottsterassen, Slottsbacken, mfl)

Kinbergs Plats
(Bredgatan/Vårdklockegatan till Adelsgatan och intilliggande gränder)

 

Byggnationen startar vid Österport och går sedan mot söder och väster. Information till berörda fastighetsägare kommer inom kort via epost/SMS och även här på vår hemsida.

Inom ett par dagar kommer ledningsanvisningen (markering av befintliga ledningar) att påbörjas. Därefter startar schaktarbetena vilka kommer att utföras för hand, dvs vi kommer inte att använda tunga maskiner.

Vi gärna emot synpunkter på de förestående arbetena från berörda parter. Ring mej på 073-08 14 144!

 

//Benkt Linnander, Projektledare