FAQ

svar på dina frågor

FAQ

FRÅGOR & SVAR

Här hittar du en hel del svar på frågor som du kanske undrar över. Vi fyller på med frågor & svar kontinuerligt. Frågorna är grupperade med en rubrik så att det skall vara lätt att hitta frågorna du söker svar på.

Maila oss dina frågor

Om du har en fråga som inte finns med under någon av rubrikerna nedan så kan du maila oss på adressen: info@visbystadsnat.se.

 

Ansluta sig nu eller sen?

Nätet & Teknik

Tjänster - Internet, Telefon och TV

Fastighetsinstallation

Fiberanslutning i en byggnadsminnesförklarad fastighet?

Grävning på tomtmark

Ekonomi

Övriga frågor