Installationer under sommaren!

Hej!

Efter ett intensivt arbete under våren har vi nu fått fram stamkablarna till de sista områdena väster om S:t Hansgatan vilket gör att vi nu har de tekniska förutsättningarna att koppla in samtliga fastigheter.

Tack vare tillmötesgående från Region Gotland har vi fått möjlighet att arbeta med dessa anslutningar även under turistsäsongen. Fokus ligger just nu på att koppla in dem som är beroende av fiber för verksamheten under Almedalsveckan, och därefter kommer vi att fortsätta med installationer i övriga byggnader.

 

//Benkt Linnander, Projektledare