Must Carry!

Hej!

Det är ju inte så ofta man blir glad över att utsättas för Statliga Regleringar, men det är med glädje vi konstaterar att VISBY Stadnät är nu så stort att vi måste tillhandahålla Sveriges Televisions kanaler till alla hyreshus och BRFer.

Detta kallas i engelskspråkiga länder för Must Carry, och i Sverige för Vidaresändningsplikt.

Detta betyder att Bostadsrättsföreningar och Hyreshus i Visby Innerstad nu kan få leverans av SVTs basutbud till ett synnerligen lågt pris via VISBY Stadsnät.

Det förligger med andra ord inte längre något behov att behålla föråldrade kabel-TV system eller underhållskrävande centralantenner efter installation av vårt moderna fibernät.

Ring oss på 073-08 14 144 för mer detaljer runt detta!

 

//Benkt Linnander, Projektledare