När 100 Mbit/s blir 350 Mbit/s

Hej!

Den här gången blir det både långt och lite nördigt här i bloggen medan vi väntar på att tjälen ska gå ur marken. 🙂

Vi börjar med att testa ett 100 Mbit/s abonnemang på vår 1 000 Mbit/s fiber här på Visby Stadsnäts kontor mot Bredbandskollen.

Det är ett test som tar ca 10 sekunder att genomföra, och i början av mätningen händer det!

 

344

Ja, ni ser rätt! Så snabbt kan det gå under de första sekunderna med ett vanligt 100 Mbit/s abonnemang om man har ett 1 000-Mbit nät.

Efter 5 sekunder eller så börjar vår leverantör (Telia) strypa flödet (vi har ju bara beställt 100 Mbit/s!) och mätningen landar på 125 Mbit/s. Mäter vi igen så händer samma sak, varje gång vi laddar ner något går det med uppemot 350 Mbit/s de första sekunderna.

I praktiken blir upplevelsen att alla sidor laddas mycket snabbare jämfört med samma abonnemang på ett 100 Mbit nät där man i bästa fall kan komma upp i ca 95 Mbit/s.

 

För att testa vad detta betyder i praktiken laddade vi hem några olika hemsidor via 100-Mbit abonnemang i två av Telias nät här på Gotland. Allt gjordes upprepade gånger, samtidigt, och mitt i natten:

 

Abonnemang: Telia 100 Mbit/s

gotland.se
100 Mbit nät: 1.47 sekunder
1000 Mbit nät: 1.06 sekunder

pts.se
100 Mbit nät: 0.46 sekunder
1000 Mbit nät: 0.27 sekunder

svt.se
100 Mbit nät: 1.26 sekunder
1000 Mbit nät: 0.91 sekunder

bredbandskollen.se
100 Mbit nät: 1.14 sekunder
1000 Mbit nät: 0.80 sekunder

 

Vid praktiskt användning är alltså samma 100-Mbit abonnemang hela 40-70% snabbare i ett nät som är byggt för 1000 Mbit/s! Resultaten kan givetvis variera, men principen förblir den samma.

Även vid stora nedladdningar av tunga filer blir det problem när kundfibern bara klarar 100 Mbit/s. Detta beror paradoxalt nog på att det anslutningarna till utrustningen i telestationen är extremt snabba, vanligen 10 000 Mbit/s.

Det blir lite som att försöka leda in en tsunami i en bäck när data som kommer farande med uppemot 10 000 Mbit/s möter en kundanslutning på 100 Mbit/s. Kundanslutningen klarar inte att ta emot allt, varpå data spills och man måste begära omsändning. Spillet och de upprepade omsändningar de ger upphov till gör givetvis att överföringen går betydligt långsammare än det 100 Mbit/s som man betalat för.

Med en fiber som klarar 1000 Mbit/s blir det däremot helt annorlunda även med ett 100-Mbit abonnemang. Data kommer snabbt vidare (som vi såg i testet ovan) och mycket lite eller inget data spills.

 

Ett 100-Mbit/s fibernät är med andra ord inte mycket att satsa på idag, och det är därför VISBY Stadsnät givetvis byggs med kapacitet att klara 1 000 Mbit/s.

 

Om nu bara våren kunde komma med samma hastighet..

 

//Benkt Linnander, Projektledare