Välkommen till Visby Stadsnät!

Hej!

Äntligen finns det nu möjlighet att beställa Fiber i Visby innerstad.
Vi erbjuder fiberanslutning till samtliga fastigheter i Visby Innerstad och vi på Visby Stadsnät är väldigt glada att kunna erbjuda ett nät som slår det mesta båda vad gäller kapacitet och tillgängliga tjänster.

Nätet blir helt öppet, ingen är bunden till en viss tjänsteleverantör, det är bara att välja! Det finns inga nätavgifter eller bindningstider, beställ tjänster enbart för sommaren eller hela året. Man kan till och med blanda olika leverantörer; Telefon från Telia, TV från Viasat och Internet från Bahnhof kanske vore idealiskt? Inga problem!

Vi har delat in staden i områden och kommer att rulla ut fiber så snart det finns tillräckligt intresse i ett område. Starten blir redan i vår och Södertull ligger bra till med väldigt många intresseanmälningar, men kanske något annat område kör om dem och hinner före?!

Kartorna hittar ni här på visbystadsnat.se. Ring eller skriv om ni har frågor! Vi finns lokalt och svarar alla dagar i veckan. En hel del svar på era frågor kommer även att dyka upp här i min blogg.

Vi hörs!

//Benkt Linnander, Projektledare

GDPR!

Hej!

Kunder och andra intresserade kan nu ta del av Visby Stadsnäts Personuppgiftspolicy (GDPR). Dokumentet finns på sidan Om Oss.

Vi önskar alla en Trevlig Sommar!

//Benkt Linnander, Projektledare

Felanmälan

Hej!

Eventuella fel i VISBY Stadsnät skall alltid anmälas direkt till det tjänsteföretag (exvis Telia, Bahnhof..) som man beställt internettjänster från. Detta gäller oavsett om felet misstänks ligga hos tjänsteleverantören, kommunikationsoperatören Zitius (som sköter det tekniska i nätet) eller i själva fibernätet.

Det händer att tjänsteleverantörer hänvisar vidare till Zitius eller VISBY Stadsnät, men detta förfarande är felaktigt, alla felanmälningar skall tas emot och hanteras av tjänsteleverantören.

//Benkt Linnander, Projektledare

 

Slutspurt!

Hej!

Under september och oktober månad arbetar vi med att ansluta de resterande kunderna i Visby Innerstad. Som tidigare arbetar vi i huvudsak från söder till norr, men undantag förekommer.

Vår bokningsavdelning kommer att ringa upp och boka in en tid för installationen ca 1-2 veckor i förväg.

Notera att vi har ytterst små möjligheter att utföra installationer efter utgången av oktober månad, så det är viktigt att kontakta oss snarast om det föreligger speciella önskemål om installationsdatum.

 

// Benkt Linnander, Projektledare

 

Sista Chansen!

Hej!

Söndagen den 3 september 2017 är absolut sista anmälningsdag för nyanslutning av fastigheter till Visby Stadsnät för den här gången. Det kommer med all sannolikhet att ges möjligheter till nyanslutning i framtiden, men varken tidpunkt eller pris för detta är bestämt i nuläget.

Inkoppling av resterande beställda anslutningar kommer efter en kort paus under augusti att återupptas den 4 september och arbetet beräknas vara slutfört under november månad.

 

//Benkt Linnander, Projektledare

Installationer under sommaren!

Hej!

Efter ett intensivt arbete under våren har vi nu fått fram stamkablarna till de sista områdena väster om S:t Hansgatan vilket gör att vi nu har de tekniska förutsättningarna att koppla in samtliga fastigheter.

Tack vare tillmötesgående från Region Gotland har vi fått möjlighet att arbeta med dessa anslutningar även under turistsäsongen. Fokus ligger just nu på att koppla in dem som är beroende av fiber för verksamheten under Almedalsveckan, och därefter kommer vi att fortsätta med installationer i övriga byggnader.

 

//Benkt Linnander, Projektledare

Mätning av hastighet!

Hej!

När fibern är installerad och tjänsterna fungerar är det intressant att mäta hastigheten på uppkoppling.

Bäst och enklast görs detta med via Bredbandskollen (bredbandskollen.se), men det finns en del fallgropar att se upp för:

  1. Mät med datorn inkopplad med kabel direkt till routern, WiFi ger oftast sämre resultat, speciellt om datorn står en bit från routern.
  2. En äldre dator ger vanligen för låga mätresultat, använd en så modern dator om möjligt.
  3. Tänk på att leverantörerna oftast endast garanterar 50% av den annonserade hastigheten. Vanligen får man i praktiken ca 85-95%.

 

//Benkt Linnander, Projektledare

 

Screen Shot 2017-03-14 at 13.30.41

Mätning med dator ansluten med kabel till 1 Gbit/s fiber via VISBY Stadsnät.

 

Telia nu i nätet!

Hej!

Telia finns nu som valbar tjänsteleverantör på zmarket.se, och det går även att beställa fibertjänster i VISBY Stadsnät direkt från Telia via hemsidan telia.se.

Önskar ni flytta ett existerande Telia ADSL-abonnemang till fibernätet görs detta lättast genom att ringa Telia kundtjänst på telefon 90200.

Företagstjänster beställs för närvarande enklast direkt från Telia via kundtjänsten eller telia.se.

 

//Benkt Linnander, Projektledare

Kom igång med Fibern!

Hej!

Så här kommer man igång med fibern och beställer tjänster:

  • När våra tekniker varit på plats och installerat Fiberuttaget (Dosan märkt Telia) och kopplat ihop denna med Mediakonvertern (märkt Raycore) skall den senare ha två tända lampor:

POWER skall lysa med fast blått ljus
FX skall lysa grönt (blinkar vid datatrafik på fibern)

(Är Mediakonvertern nyss påslagen tar det ett par minuter att komma till detta läge.)

 

  • Lyser lamporna enligt ovan går det att beställa tjänster, och enklast är att koppla in en dator med LAN-kabel (vanlig nätverkskabel) direkt i Mediakonvertern i valfritt LAN-uttag. Med datorn inkopplad skall FX och någon av LAN-lamporna blinka grönt.

 

  • Öppnas nu en webbläsare (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox etc) på datorn så kommer man direkt till beställningsportalen zmarket.se. Kolla så att rätt adress visas på sidan.

 

  • Nu är det bara att beställa tjänster. Detta gör man genom att först klicka på Skapa Konto högst upp på sidan och fylla i uppgifterna. Därefter kan man välja de olika tjänster som önskas. Notera att det vanligen tar upp till 24 timmar innan en tjänst aktiveras, och att leverantören ofta skickar ut boxar (router, TV-box, etc.) med posten, vilket givetvis tar ett par dagar.

 

Notera även att om man går in på zmarket.se via en annan internetanslutning än den egna fibern måste man först välja VISBY STADSNÄT och därefter den egna adressen. Vi rekommenderar dock att beställning görs vi den egna fibern enligt ovan eftersom detta ger en möjlighet att verifiera leveransadressen.

(OBS! Om lägenhetsnummer visas som DAxxxx så beror detta på att fastighetsägaren inte uppgivit Lantmäteriets lägenhetsnummer till VISBY Stadsnät i samband med installationen. Rätt lägenhetsnummer kommer att visas så snart vi fått in uppgifterna.)

 

//Benkt Linnander, Projektledare

Installationer på Klinten

Hej!

Under mars månad kommer våra installationsteam att arbeta med fastighetsinstallationer på Klinten, dvs Nygatan och Norra Murgatan med angränsande gränder.

Alla fastighetsägare kommer att kontaktas inom de närmsta veckorna för bokning av tid för installationerna.

Magdalena som sköter våra bokningar kan nås via magdalena@fiberx.se eller telefon & SMS på 070-385 0 386.

 

//Benkt Linnander, Projektledare