Skanova köper VISBY Stadsnät

Hej!

Vi har nöjet att meddela att TeliaSonera Skanova Access AB har förvärvat VISBY Stadsnät.

Skanova äger och underhåller hela Telias fiber- och kopparnät, och genom affären får VISBY Stadsnät en stark organisation som tryggar drift och underhåll för våra abonnenter.

Rent praktiskt innebär affären inte någon förändring. Fiberx kommer att bygga nätet färdigt och Zitius kommer precis som tidigare planerat att agera som kommunikationsoperatör via tjänsteportalen Qmarket.

Vi påbörjar inkopplingen av de första kunderna de närmsta dagarna, först på tur står området runt Södertorg, och därefter kommer vi att arbeta oss norrut, i första hand ovanför klintkanten.

 

//Benkt Linnander, Projektledare