Viktigt om Byggnadsminnen!

Hej! 

Nu börjar det dra ihop sig till grävstart! De första installationerna kommer att göras redan i början av maj och sedan fortsätter vi i högt tempo tills dess hela innerstaden har fått fiber. 

För att arbetet ska kunna gå som planerat är det viktigt att ni som äger ett byggnadsminne har tillstånd från Länsstyrelsen att göra ingrepp i ert hus.

De som var med på VISBY Centrums informationsträff på Donnerska huset i slutet av mars träffade Cecilia från Boman Restaurering AB, som kan hjälpa till med ansökan och framtagning av de handlingar som behövs. Cecilia har i samarbete med Länsstyrelsen tagit fram ett förenklat förfarande som gör hela processen smidig och framförallt snabb. 

Kontakta Cecilia på cecilia@bomanrestaurering.se eller 0705-25 75 77 för mer information. 

//Benkt Linnander, Projektledare